Om Skolelederforbundet


Skolelederforbundet er en organisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren - både i offentlig og privat område.

Skolelederforbundet organiserer i dag skoleledere på alle nivåer: 
- rektorer,  undervisningsinspektører/avdelingsledere og teamledere i grunnopplæringen og voksenopplæringen, samt daglige ledere ved SFO og styrere i barnehagene.

- ledere på ulike nivå i kommune-og fylkeskommuneadministrasjonen som har ansvar for videregående opplæring, grunnskole og barnehage. 

- ledere i statlig og privat sektor, for eksempel i kompetansesentre og undervisningsledere i forsvaret og ledere i private folkehøyskoler. 


Skolelederforbundet har 3500 medlemmer per januar 2016.


Samarbeidspartnere

YS 
Skolelederforbundet er medlem av
YS. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977. YS består av 22 forskjellige forbund med til sammen ca 215.000 medlemmer. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet.

Her finner du YS sin utdanningspolitiske plattform. 

ESHA
Skolelederforbundeter medlem av ESHA - European School Heads Association. ESHA ble dannet i 1988 og består av organisasjoner for skoleledere både i og utenfor EU. Organisasjonen skal blant annet bidra til en bedre forståelse av skolelederenes ulike roller og oppgaver i medlemslandene.

Nordisk skolelederforum

Nordisk skolelederforum er et forum for nordisk skoleledersamarbeid


 
 
 
 
 

Søk